Hrvatska

Videoporuka.com View website

Developer description

VideoPoruka.com je internetski servis namijenjen slanju video poruka u poslovnoj i privatnoj komunikaciji. Internetski servis VideoPoruka.com omogucit ce vam da pridobijete željenu pažnju osobe kojoj se želite obratiti te da informacija koju želite poslati bude u potpunosti prihvacena.
Korisnici internetskog servisa mogu biti poslovni ili privatni.
Poslovnim korisnicima internetski servis može poslužiti kao koristan alat u promociji proizvoda ili usluga. Poslovni se korisnici internetskim servisom VideoPoruka.com koriste na temelju clanarina.

Last updated 6 Kol. 2015